//header( 'Location: http://annemariemaes.net/' ) ; so-on.annemariemaes.net

so-on.annemariemaes.net

 

 

 

 

 

 

 

NEWS
WOMEN EMPOWERMENT AND ECO-TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
BIO
INSTALLATIONS
PERFORMANCES
WORKSHOPS
BLOG : OPENGREENS.NET
TEXTS
LECTURES
STREAMING AUDIO
STREAMING VIDEO
UNAMAS ARCHIVES
LOOKINGGLASS ARCHIVES
UPGRADE!
sitemap
 
    
newsletter
   


 

BACK:
installations  

 

 
essential emptiness
so-on/ unamas     print
 


peopledatabase/essential-emptiness is een locatieve multimedia installatie met een specifiek uitgangspunt in het onderzoek naar representatie. Vijf vrouwelijke videokunstenaars worden uitgenodigd een audiovisueel zelfportret te realiseren.
De portretten maken deel uit van een interactieve installatie. De ‘constructie’ van representatie wordt onderzocht door middel van een audiovisuele deconstructie en een contextualisatie van de zelfportretten binnen het geheel van een metaportret.
De analoge videozelfportretten vormen de basis voor een digitale verwerking, waarin tijd, ruimte en publieksaanwezigheid de variabelen vormen. Als onderdelen van het dynamisch systeem creëren de portretten op deze manier hun eigen variabele settings volgens dewelke ze in een ‘continuous present’ gevisualiseerd worden. De digitale technologie vormt de interface tussen de oude en de nieuwe media, tussen een lineair tijdsverloop en een tijd die gefragmenteerd is in het heden. Binnen deze installatie wordt de term ‘multimedia’ opgevat als een verzameling van de tweedimensionale videobijdragen, de driedimensionale spatialisatie binnen de context van het metaportret in de fysieke installatieruimte, en daarnaast ook de moeilijker te conceptualiseren dimensies als collaboratie tussen de participanten en interactie van het publiek.


 

 
 

so-on --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium
soon♥so-on.annemariemaes.net --- tel +32 2 410 9940