//header( 'Location: http://annemariemaes.net/' ) ; so-on.annemariemaes.net

so-on.annemariemaes.net

 

 

 

 

 

 

 

NEWS
WOMEN EMPOWERMENT AND ECO-TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
BIO
INSTALLATIONS
PERFORMANCES
WORKSHOPS
BLOG : OPENGREENS.NET
TEXTS
LECTURES
STREAMING AUDIO
STREAMING VIDEO
UNAMAS ARCHIVES
LOOKINGGLASS ARCHIVES
UPGRADE!
sitemap
 
    
newsletter
   


 

BACK:
no2pho [from noise to voice] by so-on  

 
notovo/ realtime interaction [nl]
so-on aka unamas     print
 
realtime: “of or relating to systems that update information at the same rate as they receive data, enabling them to direct control of a process, or the time it takes for the process to occur”. steven dixon


Om dit proces te begrijpen moeten we de 2 functies van het kunstwerk in acht nemen:
- de installatie op zich
- de interpretatie door de toeschouwer.
Op welke manier genereert het werk een betekenis, en op welke manier extraheert de bezoeker deze betekenis en interpreteert hij ze?

Het belang van een werk kan dus niet enkel teruggebracht worden tot de materialen of de elementen waaruit het is samengesteld. Het medium/proces is tevens een mediator voor de communicatie die plaatsvindt tussen het werk en de toeschouwer. Dankzij het overbrengen van het concept, dat vervat zit in het proces, kan de toeschouwer het werk inschrijven in een bepaalde communicatiestroom.

In dit uitwisselingsproces checkt de toeschouwer keer op keer het doorgegeven beeld- en klank en bouwt zo de informatie op waaraan hij/zij uiteindelijk betekenis zal toekennen. Het werk bevindt zich daardoor in een continu creatieproces, dankzij de input van variabele parameters, eigen aan de toeschouwer: ruimte, tijd, cultuur.
De uitwisseling van informatie verloopt volgens volgend model:
zender [het werk] > code [de relatie tussen de verschillende elementen waaruit het werk is opgebouwd] > medium/signaal [het kanaal waarbinnen de overdracht verloopt] > reconstructie/decoding [de heropbouw van de informatie door de toeschouwer] > receiver [de interpretatie door de toeschouwer].

De overdracht wordt hierbij altijd gestoord door een bepaald soort ruis of storing op het signaal. De toeschouwer zal deze ruis moeten interpreteren en de juiste informatie selecteren door het ordenen van de elementen. Bij de decodering van het signaal [afhankelijk van de plaats in de ruimte waar de toeschouwer zich bevindt, evenals van zijn/haar verwachtingspatroon], zal de toeschouwer de informatie terugsturen naar het systeem.
Hierdoor wordt de ontvanger zelf zender, en de initiële zender wordt ontvanger, waardoor een feedback-loop gecreëerd wordt. De informatie die wordt doorgegeven, is gebaseerd op deze continue wisselwerking.

Dit wil ook zeggen dat, voor een optimale communicatie met het systeem, de installatie slechts door één toeschouwer tegelijkertijd kan ‘beleefd’ worden, tenzij de andere aanwezige toeschouwers als stoorzenders zouden beschouwd worden en op die wijze binnen de werking geïntegreerd worden.
Vermits elk signaal gecodeerd, doorgegeven, gedecodeerd, teruggestuurd wordt, betekent dit dat de installatie zich in een constante staat van verandering bevindt. Er gebeurt immers een continue modulering door het invoeren van de ruimtelijke data [bewegingssensors] op de klank- en beeldinformatie.
Hier door worden de zender en de ontvanger twee systemen die inherent zijn aan het werk zelf, ze interageren voortdurend en modifiëren voortdurend mekaars toestand. En het werk op zich veranderd op zijn beurt door de verandering van deze twee systemen. Dus de interpretatie van het werk door de bezoeker zal steeds gebaseerd zijn op de duur van diens participatie aan het systeem. Het realtime werk zal zich voortdurend verder ontplooien en aanpassen aan zijn eigen elementen, als een zelforganiserend systeem.


 

 
 

so-on --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium
soon♥so-on.annemariemaes.net --- tel +32 2 410 9940