//header( 'Location: http://annemariemaes.net/' ) ; so-on.annemariemaes.net

so-on.annemariemaes.net

 

 

 

 

 

 

 

NEWS
WOMEN EMPOWERMENT AND ECO-TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
BIO
INSTALLATIONS
PERFORMANCES
WORKSHOPS
BLOG : OPENGREENS.NET
TEXTS
LECTURES
STREAMING AUDIO
STREAMING VIDEO
UNAMAS ARCHIVES
LOOKINGGLASS ARCHIVES
UPGRADE!
sitemap
 
    
newsletter
   


 

BACK:
no2pho [from noise to voice] by so-on  

 
notovo/ methodologie [nl]
so-on aka unamas     print
 
De basis wordt gevormd door een selectie van bestaande teksten, waarvan de grafemen zijn omgezet in fonemenlijsten [met hun bijbehorende frequentie en pitch-waarden].
De gekozen teksten geven een commentaar op bepaalde situaties binnen onze kunst- en cultuur maatschappij.
De analyse van deze teksten gebeurt door het in realtime herschikken van de fonemen en door het ‘inzoomen’ op bepaalde fonetische klanken. Deze analyse gebeurt dus door de toeschouwer zelf. Zijn gedrag in de ruimte realiseert de opbouw van de klank en het beeld in realtime. Op deze wijze wordt op een tweede niveau de semantische betekenis van de tekst onderzocht [of gedeconstrueerd] aan de hand van zijn formele opbouw. De bezoeker moet dus echt meewerken om door zijn gedrag de juiste plaats in de ruimte te vinden waar de audiostreams convergeren en de betekenis van de tekst kan geextraheerd worden.

Testen werden tot nog toe uitgevoerd met volgend citaat van Hans Richter [1929]:

“Art is politics. Everything that takes hold of the flow of life for its own sake is politics.”

Wat bemoedigende resultaten opleverde.
[cfr. vb. van een .pho-file hieronder]

_ 48 0 222
A 72 21 153
r= 108 25 137
t 60 40 148
_ 80 0 222
I 64 25 166
s 88
_ 48 0 222
p 80
O 45
l 92 64 90
I 34 62 76
t 56
I 54 62 76
k 40
z 64 12 90
_ 56 83 111 100 100
_ 140 0 153
_ 200 83 111 100 100
E 104 38 153 76 137
v 48
r 88 18 160 63 166
I 60
T 64
I 56 42 166
N 40 100 166
t 56
@ 48 83 181
D 80 39 173 99 173
t 100
EI 60 50 221
k 70
s 80
_ 140 0 153
h 80 30 142 100 148
O 64
l 72 44 250 66 250
d 49
_ 100
@ 59.2 6 137 73 133
v 46
D 40 40 153
@ 40 40 160
_ 48
f 110
l 50
O 64
w 90
@ 59.2 6 137 73 133
v 46
_ 90
l 60
AI 130 85 101
v 50
f 110
Or 65
r= 120 75 111
I 80 18 111
t 80
s 50
@U 144 16 160 44 173 72 190 100 210
w 90
n 30
s 104 15 142
EI 120 20 190 53 190 86 210
k 56
_ 80 0 222
I 64 25 166
s 88
_ 48 0 222
p 80
O 45
l 92 64 90
I 34 62 76
t 56
I 54 62 76
k 40
z 64 12 90
_ 56 83 111 100 100
_ 140 0 153

Voor het omzetten van de phonemen in speech wordt gewerkt met het MaxMBROLA-object. MaxMBROLA is een applicatie die ontwikkelt werd in het spraaklaboratorium van de Université Polytechnique de Mons, en die een realtime processing van synthetic speech kan genereren aan de hand van fonemen-lijsten, binnen een Max-omgeving.
De geselecteerde teksten worden dus overgezet van grafemen naar fonemen. Elke foneem krijgt zijn frequentie en pitchwaarden toegewezen. Voor de pitchwaarden kan er met enveloppes gewerkt worden waarin toonhoogte-accenten binnen de klank gelegd kunnen worden.
Het werken met deze fonemen-files geeft de mogelijkheid om in een tekst bepaalde klanken [bepaalde letters] op een eenvoudige manier weg te gaan halen, van plaats te verwisselen, te dubbelen etc..., en op die manier woorden te gaan deconstrueren. Kortom, het werken met MaxMBROLA en fonemes-files, gelinkt met de data-input van ruimtelijke bewegingssensors, gegenereert een hoop mogelijkheden en parameters voor het creëren van realtime klank en beeld.

De bezoeker is dus uitgerust met een draadloze sensor [die met de computer communiceert via bluetooth]. Hij verplaatst zich door de installatieruimte en beïnvloedt zelf de klanken die hij hoort. Hoe korter hij bij een bepaalde geluidsbron komt, hoe dieper hij in de klank doordringt. Er wordt ingezoomd op de klank tot in de kleinste deeltjes. Op dezelfde wijze wordt er binnengedrongen in het beeld, dat op zijn beurt opgebouwd wordt uit de variabele getallenreeksen van de fonemen. De input van de sensordata moduleren dus een time-/phaseshifting op klank en beeldweergave.
Slechts wanneer de bezoeker op 1 bepaald punt in de ruimte staat, komt alle klank- en beeldinformatie op een realistische manier samen en kan een semantische betekenis gegeven worden aan wat gezien en gehoord wordt.
De realisatie van de installatie berust dus op een goede kennis van maxMSP-programmering, en een goed inzicht in klankspatialisatie. Voor de beeldcreatie is er een goede kennis van MaxJITTER en/of SoftVNS nodig, alsook uiteraard een sterk esthetisch inzicht om volgens een aangepast algoritme de datainformatie in een interessant beeld om te zetten.


 

 
 

so-on --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium
soon♥so-on.annemariemaes.net --- tel +32 2 410 9940