//header( 'Location: http://annemariemaes.net/' ) ; so-on.annemariemaes.net

so-on.annemariemaes.net

 

 

 

 

 

 

 

NEWS
WOMEN EMPOWERMENT AND ECO-TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
BIO
INSTALLATIONS
PERFORMANCES
WORKSHOPS
BLOG : OPENGREENS.NET
TEXTS
LECTURES
STREAMING AUDIO
STREAMING VIDEO
UNAMAS ARCHIVES
LOOKINGGLASS ARCHIVES
UPGRADE!
sitemap
 
    
newsletter
   


 

BACK:
texts  

 
about so|on [pronounce souon]
  print
 Fase01: 1998
LookingGlass is een kunstruimte met een programmatorisch accent op nieuwe media. Er wordt een voortdurend onderzoek gevoerd naar nieuwe esthetische productievormen en naar vernieuwende presentatietechnieken. De centrale presentatieplaats is het 'uitstalraam' van de LookingGlass ruimte, dat fungeert als een aantrekkingspool voor een onvoorbereid stadspubliek.
De mixed-media-installaties dagen de toeschouwers uit tot interactie, waardoor dezen als vanzelfsprekend geconfronteerd worden met nieuwe kunstvormen. De meeste projecten zijn gerelateerd tot het problematiseren van nieuwe mediakunst in de publieke ruimte, vanuit een socio-culturele invalshoek.
Nieuwe technologieën, zoals het internet als medium voor connected performances, zijn uitdrukkelijk aanwezig in de tentoonstellingen en installaties.
LookingGlass maakt het proces van de kunstproductie zichtbaar door de projecten in hun verschillende stadia [van oriëntatie, planning en ontwikkeling tot uiteindelijke presentatie], voor te stellen.

imagine interface
De focus ligt op acties waar het publiek direct bij betrokken is, en het venster wordt letterlijk gebruikt als een interface tussen de straat en de binnenruimte. Imagine Interface.
Vandaar gaat het naar de stad als continu veranderend werkterrein: een publieke plek met zijn eigen heden en verleden, vormgegeven door de sporen van zijn bewoners.
Kunstenaars ontwikkelen projecten die de confrontatie met de identiteit van de specifieke locaties aangaan. Op deze manier wordt een netwerk geweven doorheen de publieke ruimte, waarin onverwachte plekken gesitueerd en geproblematiseerd worden.

Fase 2: 2004
Onder de paraplu van Okno transformeert LookingGlass naar ‘so-on’.
so-on [undesired sound, uproar, vocal noise] staat voor een mobiele en dynamische productie- en presentatie unit, mét een uitbreiding naar de virtuele publieke ruimte. De focus ligt op digitale technologische kunst. Time and space died yesterday.

virtueel netwerk
So-on produceert en presenteert via de okno-streaming server collaboratieve projecten. Onsite & online. Realtime connected performances, radio okno en online exhibitions.
Recente technologische ontwikkelingen, het tweerichtingsverkeer voor internetcommunicatie en de grotere toegankelijkheid tot netwerken hebben een sterke en diverse creatieve productie doen ontstaan. Doordat kunstenaars op een onconventionele wijze de eigenschappen van deze tools en technologie gaan onderzoeken, resulteert hun research in een reeks projecten die duidelijk transdisciplinair zijn van aard. Het artistiek onderzoek van netwerken leidt tot totaal vernieuwende en specifieke presentatievormen voor performances en interactieve kunstwerken.

de rol van het publiek
Het publiek speelt hierin een interessante rol door actief en realtime mee te werken aan de projecten. Research maakt an sich deel uit van de projectpresentaties, maar in een bredere publiekscontext wordt er absoluut een minimaal presentatieniveau nagestreefd. De beschikbare [breedband] technologieën zijn in deze context van doorslaggevend belang.

kritische reflectie
Kritische reflectie is een inherent onderdeel van de werking. Om tot volwaardige professionele resultaten te komen moeten gerealiseerde projecten in vraag gesteld worden. De positionering van de digitale kunst, in het verlengde van disciplines als schilderkunst en beeldhouwkunst, heeft een transdisciplinaire invloed op de beeldende kunst.
Te vaak wordt digitale kunst nog als een buitenbeentje binnen de hedendaagse kunst beschouwd.

reëel netwerk
Daarom de noodzaak tot een ruimer nationaal en internationaal netwerk dat de digitale organisaties groepeert en de sector zichtbaar maakt. Belangrijk hierbij is dat de organisaties hun eigenheid behouden, dat elk initiatief werkt vanuit een eigen specifiek onderzoeksveld.
Altijd weer de andere kant bekijken: dat is de uitdaging van de digitale [kunst]wereld.


 

 
 

so-on --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium
soon♥so-on.annemariemaes.net --- tel +32 2 410 9940