//header( 'Location: http://annemariemaes.net/' ) ; so-on.annemariemaes.net

so-on.annemariemaes.net

 

 

 

 

 

 

 

NEWS
WOMEN EMPOWERMENT AND ECO-TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
BIO
INSTALLATIONS
PERFORMANCES
WORKSHOPS
BLOG : OPENGREENS.NET
TEXTS
LECTURES
STREAMING AUDIO
STREAMING VIDEO
UNAMAS ARCHIVES
LOOKINGGLASS ARCHIVES
UPGRADE!
sitemap
 
    
newsletter
   


 

BACK:
subversive use of public space - research  

 
subversieve benadering van de (virtuele) publieke ruimte
  print
 
Door het groeiende aandeel van de technologie in de hedendaagse maatschappij en in de productie van hedendaagse kunst is een kritische (her)benadering van het begrip ‘art in public space’ noodzakelijk.
De publieke ruimte is een plaats die openstaat voor iedereen, zonder onderscheid van sociale, economische of gender afkomst- of achtergrond.

In dit programma-onderdeel willen we de kunst-technologische aanpak in public space onderzoeken, met enerzijds een accent op de benadering van dit thema door vrouwelijke kunstenaars en theoretici, en met anderzijds het accent op de ‘virtual public space’, nl. samenwerkingen en presentaties die een uitgaan van een sterke online component.
‘Art in (virtual) public space’ brengt veranderingen in presentatie, circulatie, organisatie en documentatie met zich mee, met daarbij het doorbreken van verwachtingspatronen.
Interdisciplinaire benaderingen en werkmethodes zijn vaak doordrongen van een collaboratieve aanpak, waarin het locale en het internationale aspect in mekaar overgaan. Vanuit een aantal verschillende sub-thema’s proberen we de verschillende aspecten en de sociaal-culturele achtergronden van nieuwe relaties en publieke (kunst)netwerken te doorgronden en te commentariëren.

In de 4 case studies wordt telkens een presentatie gegeven van de voorafgaandelijke theoretische research door een aantal genodigden onsite in Brussel, in discussie met minstens één expert-genodigde online.
Het publiek wordt actief bij deze discussies betrokken via een onsite/online gemodereerde chat, waarin ook door de internationale community actief en realtime kan participeren.
De thematische presentatie wordt telkens afgesloten door een performance met een eigen topologische verkenning van het ‘netwerk’.

1. public art space "after fluxus"
jerneja rebernak (sl/nl) : culture jamming & radical communication
performance: Art’s Anniversary door een groep Belgische en internationale kunstenaars (Shelbatra Jashari, Bolwerk, Wendy Van Wyijnsberghe, Annemie Maes, Michiel Claus, Billy Bultheel, e.a.) connected met internationale groepen online.

2. blending local art communities
"open platforms in cityspace", peer production networks
Het netwerk van Réseau Citoyen is een free wireless netwerk dat vrijblijvend opgezet is door een groep jonge technici met als doel vrij gebruik en information-sharing door Brusselse groepen. De sociale en artistieke impact van dit netwerk wordt in dit onderdeel onderzocht. Artistiek/maatschappelijke projecten die het netwerk als technische basis voor connectie gebruiken, zullen worden opgezet.
alejandra nunez-perez (ch/es) als okno resident, reseau citoyen (be) , okno kunstenaars (be)

3. blending international art communities
"open platforms in virtual space", artnetworks based on okno-server structure
In dit onderdeel wordt onderzocht hoe een lokaal netwerk als het RéseayCitoyenCitynetwerk op een actieve en realtimewijze verbonden kan worden met artistieke activiteiten die plaatsvinden op een (virtueel) internationaal netwerk.
Het project is onderdeel van het culture2000-project WAVES, waarvoor OKNO samenwerkt met RIXC (lt), Tesla (de), Interactive MediaInstitute (S), Project Atol (Sl), Ellipse (F).
Presentaties en workshops door rasa smite (lt) , joyce hinterding (au) en okno (be).
Performanceproject : streaming radio towers (sonification of public space:
an artistic/ecological approach of dataflows), onsite in Brussel en online binnen het Waves-netwerk.

4. sexualizing public art space
"gender approach in virtual space"
een onderzoek naar de artistiek/sociale aanpak door vrouwen bij het bespelen van de (virtuele) publieke ruimte.
gesprekken, interviews en discussies met tal van female artists/activists.

+ een streaming audiovisuele documentatie van deze events op: bits.okno.be platform
en een PrintOnDemand publicatie van het project Problematizing the Public Space op www.okno.be
Samenstelling, productie en presentatie: SO-ON (Annemie Maes) voor OKNO.


 

 
 

so-on --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium
soon♥so-on.annemariemaes.net --- tel +32 2 410 9940