//header( 'Location: http://annemariemaes.net/' ) ; so-on.annemariemaes.net

so-on.annemariemaes.net

 

 

 

 

 

 

 

NEWS
WOMEN EMPOWERMENT AND ECO-TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
BIO
INSTALLATIONS
PERFORMANCES
WORKSHOPS
BLOG : OPENGREENS.NET
TEXTS
LECTURES
STREAMING AUDIO
STREAMING VIDEO
UNAMAS ARCHIVES
LOOKINGGLASS ARCHIVES
UPGRADE!
sitemap
 
    
newsletter
   


 

BACK:
blog : OpenGreens.net  

 

 
mesh networks research
  print
 
mesh networks // sensor networks

In het project media ecologies onderzoeken we de connecties tussen verschillende media binnen 1 dynamisch ecosysteem of netwerk (dat niet per definitie gezien moet worden als enkel een ‘natuur’fenomeen, maar dat naast artistieke tevens sociale, maatschappelijke, economische, juridische en andere aspecten in zich draagt).
We bekijken verschillende constellaties en hoe verschillende media mekaar daarin beïnvloeden. Veranderingen binnen de patronen hebben automatisch veranderingen binnen het (artistieke) systeem tot gevolg, en zullen aanleiding geven tot nieuwe praktijken.

Een dynamisch project rond sonificatie, audio-ecologie, zenden en ontvangen, lokale en internationale wireless communicatie en transmissie.
Een technisch platform ondersteund door okno en RC, een kerngroep/organisatie samengesteld uit verschillende okno’s, aangevuld met resident Alejandra Perez, RC/Olivier Meunier, hacklab (netwerk-architectuur), code31.
Een ongoing online masterclass door de Amerikaanse Leif Brush, pionier van sonificatie. Workshop gevolgd door een kerngroep kunstenaars die zich voor 1 jaar engageren in het project, en die beurtelings researcher, tutor, performer en installatie-maker zijn.
Verschillende sonificatie-workshops: antenna, kristalradio, zelfgebouwde terrein-instrumenten, ...
Theoretische onderbouw en voortdurende online documentatie en tutorials.

Keywords: wireless – networks – ecology – public space – art – technology – open source – DIY – production – reflection – local - global

wireless
Wireless technologieën hebben de wereld veranderd, en blijven dit tegen hoge snelheid doen.
Terwijl deze technologieën met groot gemak onze maatschappij inpalmen, dienen we ons toch af te vragen op welke manier ze onze persoonlijke en sociale draagvlakken veranderen.
Wat kunnen we als gebruikers en makers doen om de controle over de frequenties en electro-magnetische golven te behouden, en hoe kunnen we er op een verantwoorde manier mee werken?
Dit zijn enkele van de thema’s die we in het project willen aankaarten en bediscuteren via gasten-presentaties, debatten, workshops en kunstenaars interventies.

public space
Door het groeiende aandeel van de technologie in de hedendaagse maatschappij en in de productie van hedendaagse kunst is een kritische (her)benadering van het begrip ‘art in public space’ noodzakelijk.
De publieke ruimte wordt in deze workshopreeks met projectgerichte outcome afgetast op zijn ‘crossover layers’: reëel en virtueel, technologisch en ecologisch, analoog en digitaal.
‘Art in (virtual) public space’ brengt veranderingen in presentatie, circulatie, organisatie en documentatie met zich mee, met daarbij het doorbreken van verwachtingspatronen.
Interdisciplinaire benaderingen en werkmethodes zijn vaak doordrongen van een collaboratieve aanpak, waarin het locale en het internationale aspect in mekaar overgaan. Vanuit een aantal verschillende sub-thema’s proberen we de verschillende aspecten en de sociaal-culturele achtergronden van nieuwe relaties en publieke (kunst)netwerken te doorgronden en te becommentariëren.

media ecologie
datatraffic - netvervuiling - electro-magnetische golven – bottom up benadering – wireless communities – open source aanpak – maatschappelijk draagvlak – sociale en juridische gevolgen - ... etc.
Wat gebeurt er wanneer verschillende media interageren binnen een ecologisch systeem? Verschillende (media) elementen verhouden zich tot mekaar als onderdelen van een compositie, en vormen dynamische processen waarvan de elementaire deeltjes zowel een fysieke eigenheid hebben als dat ze een informatiedrager zijn.
Hoe verhouden deze elementen zich tot mekaar, welke (vernieuwende) patronen produceren ze, welk potentieel dragen ze in zich en welke gevaren houdt verandering in voor het systeem?
(vrij naar Matt Fuller, Media Ecologies).

concept
Het 4 seizoenen lang sonoriseren en zowel lokaal als globaal hoorbaar/tastbaar maken van stadsecologie... een collaboratieve structuur (wireless netwerk) waarin op verschillende manieren door meerdere kunstenaars kan ingehaakt worden via verschillende media.

In de reeks willen we een ecologische en kunst-technologische aanpak in de reële en virtuele publieke ruimte onderzoeken. We willen extra aandacht besteden aan de benadering van dit thema door vrouwelijke kunstenaars en theoretici, en ook willen we een accent leggen op de ‘virtual public space’, nl. samenwerkingen en projecten die een uitgaan van een sterke online component.

methodologie
Het is een onderzoek naar de artistiek-relevante digitalisatie van ecologische gegevens, via het bouwen en programmeren van microcontrollers, sensors, de communicatie tussen de controller en de computer, de mapping en verwerking van de gegevens, de sonificatie en de distributie via wireless netwerken.

Het project loopt over een heel jaar, en daardoor krijgt de ecologische invalshoek een seizoensgebonden aspect. Het is 1 grote ongoing workshop, waar op verschillende levels ingespeeld kan worden, gaande van de ‘klassieke workshops’ tot collaboraties met de deelnamende kunstenaars...
De audio netwerken die gecreëerd worden zijn algorithmisch en generatief. De bedoeling is dat ze een jaar lang ‘hoorbaar’ blijven, online/onsite; en dat ze uiteraard dynamisch gebonden zijn aan de sensor-datafeeds.

Verschillende onderdelen komen in de reeks aan bod.
Per topic wordt telkens een presentatie gegeven van de voorafgaandelijke theoretische research door een expert onsite in Brussel, in discussie met minstens één expert/genodigde- online. Deze theoretische presentaties worden opengesteld voor een ruimere doelgroep dan enkel de workshop-participanten.
De geïnteresseerden worden actief bij deze discussies betrokken via een onsite/online gemodereerde chat, waarin ook de internationale community actief en realtime kan participeren.
Elke theoretische presentatie wordt gevolgd door een praktische workshop, telkens met een eigen topologische verkenning van het ‘netwerk’.
De workshops worden begeleid door tutors/experten per topic onsite, en er kan aangevuld/samengewerkt worden met experten online.
Het totaalproces wordt becommentariëerd door enkele theoretici/cultural studies, en wordt gearchiveerd online met als doel een publishing-on-demand publicatie uit te brengen. (POD)


 

 
 

so-on --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium
soon♥so-on.annemariemaes.net --- tel +32 2 410 9940